Grålleklubben AB-sektionen

Årsstämma i sektionen tisd 3 april kl 1800
Kom gärna 1730 porten låser 1800
Kuskvägen 4, 2tr.  Sollentuna

Grållemek i Sollentuna
tisdagar 17.30 – 21.30
Olle Sundkvist 070-536 25 22 för info

Grållemek i Hågelby
onsdagar 17.00 -21.00
Grålledoktor Göran Jansson
070-6508690 grallejansson@gmail.com 
Facebook  www.facebook.com/groups/1625816377692911/

 Moderklubben Svenska Fergusonklubben Grålle
http://www.fergusonklubben.se/