Årsstämma 2020


OBS! OBS! Inställd pga Corona.

Kallelse

Till ordinarie årsstämma i AB-Sektionen.

Torsdagen 16 april 2020 kl 18:00

I vår klubblokal Smedjan Hågelby Gård Tumba.

Sektionen bjuder på korv och kaffe.

Sedvanliga stämmohandlingar finns tillgängliga på mötet.

Varmt Välkommen.

Hälsningar från styrelsen genom

Thomas Blom sektionsledare tel 070-6302324

thomas.blom@hotmail.se

Sektionsstämma i Hågelby

Torsdagen 16 april 2020 kl 18:00

Dagordning:

1 Mötets öppnande

2 Val av ordförande och sekreterare för mötet

3 Val av justeringsmän

4 Godkännande av dagordningen

5 Godkännande av mötets kallelse

6 Årsredovisning med ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse

7 Verksamhetsplan 2020 enl. bifogat program för 2020 budget 21

8 Val av sektionsledning

   sektionsledare, kassör, sekreterare, och ledamöter

9 Val av två ledamöter till valberedningen

10 Förslag och motioner

11 Övriga frågor

12 Mötet avslutas