Verksamhet 2014


Verksamhetsberättelse år 2014

Svenska Fergusonklubbens Stockholmsektions ledning avger härmed följande verksamhetsberättelse för Grålleåret 2014.

Styrelsen har bestått av:
Sektionsledare Olle Sundkvist
Kassör Ulf Holmberg
Sekreterare Roland Fors
Ledamot/Grålleprof Nils Ahlgren
Ledamot Göran Samuelsson
Ledamot Lotta Gravenius
Ledamot Johan Tiljander
Ledamot/Aktivitetsansvarig Bengt Widman
Suppleant Olle Horney
Suppleant Rolf Johansson

Styrelsen har under året haft 2 st protokollförda möten.

Styrelsemöte den 11 Mars på Hästa Gård 6 pers deltog

Den 9 April hade vi sektionsstämma på Hästa gård 16 personer deltog

4 Maj Vårbruksdag på Hästa Gård. Vi var 7 pers som skjutsade folk mellan Hästa och Akalla By med 2 traktorer och vagnar samt 1 visningstraktor uppställd på Hästa Gård.

11 Maj Rundturer på Bögs gård. Vi var endast 2 personer från Grålleklubben den dagen, körde med 1 traktor och vagn samt 1 visningstraktor med plog. Det var få besökare på gården den dagen kanske beroende på vädret.

STOXA 2014 Den 21 Maj transporterades traktorer och övrig utrustning till Stoxa. Vi fick ihop 13 traktorer med flera olika redskap. Den 22 Maj öppnades mässan i strålande väder med c:a 4 tusen besökare.

Den 23 Maj även då strålande väder då hade arrangörerna problem med dragfordon till tågen. Grålleklubben ställde upp med traktor och vagn skjutsade besökare på området.

Tisdagar veckorna 35,36,38,39 skjutsade Grålleklubben elever från Spånga Gymnasium runt på Hästa Gård för att visa hur jordbruk fungerar i verkligheten, läraren berättade för eleverna hur arbetet går till på gården.

Den 31 Augusti. Vi skjutsade folk på Bögs gård och ställde upp med 4 pers och 2 traktorer med balvagn samt Lasse Molins traktor (bastard) det var mycket folk som ville åka med oss. Det var full körning hela dagen och stort intresse för våra traktorer.

Den 7 September var en väldigt aktiv dag i Grålleklubben med persontransporter på Ströms Gård, plöjning på Bögs Gård och uppställning av 1 traktor vid gamla apoteket i Väsby. Den dagen delades manskapet upp i olika grupper för att täcka behovet på de olika platserna.

Den 13 September var det Arbets-Klubbdag i Grålleklubben. 4 personer ställde upp och kompletterade ryggstöden på balvagnen samt bytte flera styrleder på 2-ans traktor.

Den 27 September Höstplöjning på Hästa Gård. Det var plöjning med 3 traktorer och detta år fungerade det bra med plöjningen. Det var 10 personer som deltog och efter plöjningen blev det korv och fika.

Den 5 November Filmvisning på Hästa Gård. Efter filmvisningen bjöds det på varm korv och fika som Lotta fixat.

Den 8-9 November deltog Olle S, Nils A och Roland F på en sektionsledar/grålledoktor träff på Bokenäs i Bohuslän. Det var c:a 50 personer som deltog på träffen, det diskuterades och beslutades hur ekonomin från sektionerna till huvudklubben skall redovisas.

Hur kan vi värva flera medlemmar till klubbarna? O-sektionen redovisade ett förslag som dom jobbade efter vilket fungerade bra tyckte dom (de har ett färdigt kuvert som lämnas till nya medlemmar direkt). Försäkringar diskuterades och vad som erfordras vid olika aktiviteter och även personförsäkringar. Det finns inget färdigt förslag ännu.

Grålledoktorerna skall jobba fram mera teknisk information i vår tidning framöver.

Den 2 December Styrelsemöte på Hästa Gård sista mötet för året, 9 personer deltog.