Verksamhet 2018


Verksamhetsberättelse år 2018

Svenska Fergusonklubben AB- sektionens ledning avger härmed följande verksamhetsberättelse för Grålleåret 2018.

Styrelsen har bestått av :

Sektionsledare Olle Sundkvist

Kassör Rickard Waldenfeldt

Sekreterare Roland Fors

Ledamot/Grålledoktor Göran Jansson

Ledamot/Aktivitetsansvarig Bengt Widman

Ledamot Nils Ahlgren

Ledamot Olle Horney

Ledamot Lotta Gravenius

Ledamot Rolf Johansson

Ledamot Stefan Wennerkvist

Styrelsen har under året haft 1 protokollfört möte.

Den 20/2 hade vi styrelsemöte på Kuskvägen 4 i Sollentuna.

Vi var 9 personer som deltog på mötet, gick igenom det ekonomiska läget för klubben och vad kommer att hända för klubben när det gäller våran verksamhet på Leiden. Förberedde också info inför Årsstämman.

Vi hade Årsstämma den 20/3.Det var 19 personer närvarande, efter mötesförhandlingarna avslutades bjöds det på varm korv ,kaffe med tillbehör och en stunds umgänge.

Den 5/5 hade klubben mekardag   där 4 personer ställde upp och kollade att traktorer startade fungerade som dom skulle inför körning på Bögs gård den 13 Maj.

Den 13/5 var AB – sektionen norr med 5 personer och 3 traktorer som jobbade på Bögs Gård skjutsade folk runt i grönområdet på gården. Det var mycket folk som vandrade runt på gården och vi körde c:a 30 turer med fullastad balvagn folk uppskattade mycket vårat deltagande. Klockan 15 var det kosläpp. 

27/5 AB-sektionen syd Hågelby harvade åkern och satte potatis ,dom använde sin nyreparerade potatis maskin som fungerade perfekt utan problem.

Försommarfest på Hågelbyparken där AB-sektionen syd deltog körde balvagn skjutsade folk.

AB – sektionen syd  medverkade i Järnåldersbyn 2 heldagar skjutsade folk mellan parken – byn.

AB –sektionen syd deltog i Sorundas DM i plöjningstävling.

Den 16/9 Skördedag Hågelbyparken AB – sektionen syd deltog med 8 traktorer och tändkulemotor som kördes live i parken. Efteråt togs potatisen upp och åkern harvades.Sålde klubbens kepsar och tröjor.

30 September deltog AB – sektionen norr på Bögs gård med 7 traktorer och personal som plöjde och skjutsade folk med balvagnen det var uppskattade aktiviteter.

AB – sektionen syd deltog på Hamra Gårds dagen och visade upp sina traktorer.

 AB – sektionen syd deltog på Svenska Fergusonsklubbens möte i Husqvarna.

AB – sektionen syd besökte Subtopia  förhandsvisning av traktorcircus.

Grållemek i Sollentuna på Kuskvägen 4 varje tisdag kl.17.30 – 21.30 ( Uppehåll: påsk,jul,sommar )

Grållemek i Hågelby varje Onsdag kl.17.00 – 21.00  ( Uppehåll: påsk,jul,sommar )

På mekkvällarna reparerar vi klubbens och medlemmars traktorer.

Den 2/11 Hade AB -sektionen filmvisning på Hågelby Parken.

Året avslutades med gemensamt Julbord som AB –sektionen syd anordnade.

Stockholm den 19 mars 2019