Verksamhet 2013


Verksamhet 2013

2 feb Styrelsemöte

9 Mars Sektionsstämma Hästa Gård

16-17 Mars deltog 3 man på sektions- och teknikmöte med huvudklubben på Orust

23 Mars Renovering av fördelare hos Nils Ahlgren. 6 pers deltog

11 April Klubbdag med grållefix Byte av kylare och tätning av termostathus på traktor 2:an

13 April Vi deltog vid Grålleklubbens ordinarie stämma i Söderköping

24 April reparerade Bengt och Nils en traktor på Ålö

3 Maj Styrelsemöte

5  Maj  Vårbruksdag på Hästa gård. 8 pers körde hela dagen med 2 traktorer och 3 Grållar ställdes ut

12 Maj Rundturer på Bögs gård. Vi skjutsade folk med 3 traktorer och 3 förare.

22 Maj Transport av Grållar, redskap och utrustning till Maskinexpo

23-25 Maj Maskinexpo på STOXA.   www.stoxa.se
Vi ställde ut 13 traktorer och 5-6 pers medverkade varje dag

11-12 Juni reparerade Bengt och Nils en traktor på Södra Lagnö

27 Aug Elever från Spånga Gymnasium  skjutsades runt på Hästa

3  Sept Elever från Spånga Gymnasium  skjutsades runt på Hästa

6 Sept skolelever skjutsades runt på Hästa för visning av verksamheten

8 Sept Plöjning på Bögs gård. Det var 6 pers och 2 traktorer som plöjde plus 1 visningstraktor

http://jalbum.net/a/1433799

8 Sept Plöjning med hästar på  Bögs gård

http://jalbum.net/a/1433741

14 Sept Klubbdag. Båda bakdäcken byttes på Grålle 1:an. En traktor kördes till Väsby inför söndagen.. 6 pers medverkade under dagen.

15 Sept Körning på Strömsgård i Rosersberg persontransporter med 3 traktorer och balvagn 4 pers. 1 traktor uppvisades vid gamla apoteket i Väsby.

17 Sept Elever från Spånga Gymnasium  skjutsades runt på Hästa

23 Sept Mekardag 3 pers Byte av packning kraftuttag axel och påfyllning av olja på traktor 1. Traktor 2 Demont av startmotor och  generator för test hos Väsby elverkstad,Startmotor ok men generatorn måste bytas.

24 Sept Elever från Spånga Gymnasium  skjutsades runt på Hästa.

10 Okt Styrelsemöte

19 okt  Höstplöjning, men mest korvgrillning och fika på Hästa Gård http://jalbum.net/a/1424337

6 nov Filmvisning på Hästa Gård

8 dec Akalla By Julmarknad. Rundturer med Grålle och vagn. En Grålle ställdes ut